Mapa Klauzul

Poniższe zestawienie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych zostało przygotowane przez Rzecznika Finansowego 6 listopada 2020 roku, na podstawie przeanalizowanych spraw dot. kredytów frankowych udzielanych w latach 2002-2009r. Należy zauważyć, że po raz pierwszy zapisy umożliwiające na dowolne, jednostronne kształtowanie kursu przez Bank zostały zakwalifikowane jako niezgodne z prawem już w 2012 roku. 15 maja 2012r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem w sprawie o sygn. akt XVII AmC 426/09 określił klauzule waloryzacyjne Banku Millenium za abuzywne, wpisując je na listę klauzul abuzywnych prowadzoną przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerami 3178, 3179.