Departament procesowy

Michał Chmielowski

Adwokat

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nieprzerwanie od 2008 r. zajmujący się reprezentacją osób fizycznych w sporach przeciwko podmiotom rynku finansowego, pełnomocnik procesowy w blisko 300 procesach odszkodowawczych.

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką świadczącą obsługę prawną dla takich podmiotów jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A. czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Pełni dodatkowo funkcję Sekretarza Krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych, które to Stowarzyszenie funkcjonuje pod Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rzecznika Finansowego.

Anna Godek

Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym – ukończona aplikacja sędziowska. Od 2005 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od 1990 do 2019 roku radca prawny w Departamencie Prawnym Banku Pekao SA doradzający w zakresie m.in. wzorów nowych umów i regulaminów banku kierowanych do klientów detalicznych, oceny stanu prawnego oraz oceny ryzyka związanego z umowami.

Ekspert z zakresu prawa bankowego, w szczególności w przedmiocie – rachunków i rozliczeń; prawa cywilnego, obrotu papierami wartościowymi oraz ustawy o usługach płatniczych.

Anna Godek

Radca Prawny

Łukasz Kasprzak

Adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Krakowie, członek Częstochowsko – Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych jak również klientów indywidualnych.

Od 2017 r. swoją praktykę zawodową koncentruje na świadczeniu pomocy prawnej kredytobiorcom posiadającym kredyty walutowe na terenie całego kraju.

Wanda Chmielowska

Radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, ukończona aplikacja prokuratorska, egzamin radcowski i studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2008 roku jest Prezesem Zarządu Forum Prawników Administracji Publicznej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, współdziałającym z Okręgową Izbą Radców Prawnych, które skupia prawników z około 60 gmin małopolskich.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków, które to Stowarzyszenie ma Patronat Prezydenta Miasta Krakowa i rozwija działalność edukacyjno – informacyjną wśród mieszkańców Krakowa.

Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, doradzała w sektorze bankowym (BGŻ), prowadzi obsługę prawną spółek komunalnych.

Magdalena Pilichowska

Radca prawny

Rafał Chrząszcz

Adwokat

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Realizował jednolite magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończył także studia podyplomowe w zakresie prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie prowadzi praktykę adwokacką
w Krakowie specjalizując się w pomocy osobom fizycznym w sporach przeciwko podmiotom rynku finansowego.

Pełni dodatkową funkcję członka zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Kacper Rożek

Adwokat

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, w 2021 r. ukończył aplikację adwokacką, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2017 r. uzyskał tytuł magistra prawa broniąc pracy zatytułowanej „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym a umowa administracyjna”.

Od 2017 roku jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską w temacie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy obywatelem a organami administracji publicznej. Od czterech lat jest wykładowcą przedmiotu „Podstawy prawa w praktyce budowlanej” na Politechnice Krakowskiej.

Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich w Krakowie.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z tzw. sporami frankowymi i specjalizuje się przede wszystkim w procesualistyce.

Posiada również doświadczenie w sprawach karnych związanych z przestępstwami skarbowymi. Biegle włada językiem angielskim i językiem niemieckim, którymi posługuje się również w praktyce prawniczej.

Posiada nadto wykształcenie wyższe w kierunku filologii angielskiej i niemieckiej.

Andrzej Zarzecki

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Praktykę sądową odbył w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Współzałożyciel kancelarii prawnej, która w ostatnich 5 latach pomogła blisko 1000 poszkodowanym.

Członek TBSP UJ, seminarzysta doktorancki na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii.

Weronika Rudzka

Prawnik

Absolwentka studiów magisterskich prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już od pierwszego roku studiów, pracując w kancelariach radców prawnych i w prawniczych korporacjach, świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Od początku kariery zawodowej ukierunkowała swoje zainteresowania w kierunku prawa cywilnego.Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych.

Mateusz Knysak

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, studia ukończył z dodatkową specjalizacją z kryminologii.

Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł obronił w katedrze prawa publicznego gospodarczego.

Od 2 roku studiów czynny członek SPP Krakowskiej Akademii.

Swoje doświadczenie zawodowe od początku studiów zdobywał w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz w krakowskich kancelariach.

Joanna Wasik

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Mirosława Nazara obroniła w katedrze prawa cywilnego. Doświadczenie zdobywała w kancelariach w Lublinie specjalizujących się w prawie cywilnym.

Praktykę sądową odbyła w Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Podczas studiów uczestniczyła w „Programie Letnich Praktyk Raiffeisen”, a także ukończyła kurs Inspektora Ochrony Danych.

Aktualnie również studentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gustaw Bzowski

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę magisterską obronił w katedrze prawa cywilnego.

Doświadczenie zdobywał w krakowskich kancelariach zajmujących się obrotem wierzytelnościami i sporami cywilnoprawnymi, praktykę pozasądową odbył w krakowskiej kancelarii specjalizującej się w reprezentowaniu konsumentów w sprawach tzw. poliso-lokat.

Anna Kałużyńska

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej w katedrze kryminologii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach adwokackich i kancelarii notarialnej oraz odbywając praktykę w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Wojciech Miller

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracę magisterską obronił w katedrze prawa europejskiego. Aktywnie uczestniczył w życiu uczelni, były członek Rady Wydziału Prawa i Administracji. Były Prezes SKN Prawa Wyborczego Elektor.

Organizator i uczestnik seminariów i konferencji naukowych, trzykrotny stypendysta rektora. Doświadczenie zdobywał w toruńskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

Praktyki sądowe odbywał w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Aleksandra Makowska

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie studiów członkini Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ.

Pracę magisterską obroniła w Katedrze Kryminalistyki na ocenę bardzo dobrą.

Doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach adwokackich, podczas praktyk w sądach powszechnych, a także uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach.

Mariola Niemczak

Prawnik

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek TBSP UJ, stypendystka rektora.

Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej w katedrze prawa rzymskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krakowskich oraz odbywając praktykę w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

Ewa Salwerowicz-Skoczylas

Prawnik

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pracę magisterską obroniła z zakresu prawa karnego. Doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach prawnych oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie.

Podczas studiów i aplikacji uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach, a także odbywała liczne praktyki w sądach powszechnych i prokuraturach rejonowych.

Aneta Kamińska

Prawnik

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Członkini KN Komparatystyki prawa Cywilnego oraz Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej w katedrze prawa karnego procesowego.

Doświadczenie zdobywała w rzeszowskich oraz krakowskich kancelariach prawnych, a także podczas praktyk w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym.

Filip Pietek

Prawnik

Prawnik, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracę magisterską obronił w katedrze prawa karnego.

Doświadczenie zdobywał w krakowskich kancelariach, praktykę sądowa odbył w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Specjalizuje się w sporach sądowych z udziałem instytucji finansowych, w tym banków i zakładów ubezpieczeń.

Kinga Matykiewicz

Prawnik

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach.

Praktykę sądową odbywała w Sądzie Okręgowym w Krakowie, stypendystka rektora.

Weronika Szemfel

Prawnik

Prawnik, członek Wrocławskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas studiów pracowała w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinika Prawa. Pracę magisterską, której przedmiotem była charakterystyka przestępstwa stalkingu, obroniła w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich oraz krakowskich kancelariach specjalizujących się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz karnym.

Lucyna Nguyen

Asystent prawny

Studentka Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytutu Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Członek zarządu ds. finansów KN Prawa Schola Legem oraz członek zespołu KEM.

Pisze prace magisterską w katedrze prawa gospodarczego publicznego i prawa pracy.

Praktykę sądową odbyła w SR w Limanowej w wydziale karnym.

Lucyna Nguyen

Asystent prawny

Anna Makarewicz

Asystent prawny

Studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doświadczenie zdobywa od początku studiów w krakowskich kancelariach, wolontariuszka organizacji pozarządowych, z Kancelarią Prosperitas związana od samego początku jej działalności.

Anna Makarewicz

Asystent prawny

Marta Czepiel

Asystent prawny

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, seminarzystka w Katedrze Prawa Karnego, członkini Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Gospodarczego TBSP UJ. Wolontariuszka w Fundacji Semper Agustus zajmującej się organizacją konferencji i innych wydarzeń naukowych z zakresu prawa rynków kapitałowych.

Marta Czepiel

Asystent prawny

Nina Suchodolska

Asystent prawny

Studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pasjonatka prawa cywilnego oraz prawa karnego, należy do Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ.

Doświadczenie zdobywa w krakowskich kancelariach, stypendystka rektora oraz działaczka w Fundacji Court Watch Polska

Nina Suchodolska

Asystent prawny

Oskar Cybula

Asystent prawny

Student Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pasjonat prawa cywilnego oraz prawa sportowego.

Doświadczenie zdobywa w krakowskich kancelariach oraz w dziale prawnym jednego z klubów piłkarskich, występującym na najwyższym szczeblu centralnym. Stypendysta Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oskar Cybula

Asystent prawny

Róża Luboń

Asystent Prawny

Róża Luboń

Asystent Prawny