Anuluj kredyt-pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

 

Anuluj swój kredyt frankowy.

Zakwestionowanie kredytu we franku szwajcarskim jest możliwe.

Czym jest tzw. kredyt frankowy

Kredyt frankowy w naturalny sposób kojarzy się z kredytem walutowym, czyli takim, który został udzielny w obcej walucie w tym we franku szwajcarskim. Jednak, co może zaskakiwać,

kredyty frankowe udzielane w latach 2003-2010 nie były tak naprawdę kredytami walutowymi

ale kredytami waloryzowanymi albo indeksowanymi do franka szwajcarskiego, czyli takimi, w których kredytobiorca otrzymuje pożyczone pieniądze w polskiej walucie i w niej ten kredyt spłaca. Sama wartość kredytu wyrażona jest we franku szwajcarskim.

nieuczciwe praktyki banków, Jak podważyć kredyt we franku?

Jak podważyć kredyt frankowy.

Dobre wieści – zakwestionowanie kredytu we franku szwajcarskim jest możliwe!

Próby podważenia dokonuje się przez wniesienie powództwa o zapłatę wynikającą z wykluczenia klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych. Typowym przykładem takiej niedopuszczalnej klauzuli jest możliwość ustalania przez bank wysokości kursu franka szwajcarskiego w sposób dowolny, co wyraźnie stoi w sprzeczności z interesem kredytobiorcy, osłabiając jego pozycję i uzależniając go od interesu banku.

Twoje szanse wygranej

wzrostu liczby wygranych spraw przez frankowiczów przeciwko bankom w latach 2016 do 2017

147

%

Źródło: Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2017 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego,

W kolejnym roku, 2018, niemal 1/3 spraw, które wpłynęły do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy osób poszkodowanych kredytem waloryzowanym we franku szwajcarskim.

Do 27 grudnia 2018 roku takich spraw wpłynęło aż 2 549, czyli 2,5 razy więcej niż w 2017.

Orzecznictwo, cytaty z prasy

“Kluczowe znaczenie ma najnowsza i rewelacyjna wręcz dla wszystkich Frankowiczów uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 29/17). Uchwała ta w opinii ekspertów w znacznym stopniu przyczynia się do wzmocnienia pozycji Frankowiczów w walce z bankami, pozbawiając banki licznych argumentów, na których banki opierały swoje dotychczasowe strategie procesowe. Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale podkreślił bowiem, iż:

  • przepisy o klauzulach abuzywnych to fundament systemu ochrony konsumenta;
  • umowę badamy według stanu z chwili jej zawarcia (zatem liczy się sam fakt, że klauzula dopuszczała jednostronne, niekorzystne kształtowanie kursu – całkowicie bez znaczenia jest, czy bank z takiej możliwości korzystał);
  • umowy kredytowe mogą być wadliwe także dlatego, że w chwili ich oferowania Konsumentom i następnie zawierania mogły być dla Konsumenta niejasne;
  • abuzywnych umów nie da się naprawić – wszelkie aneksy co do zasady nie powodują, że indeksacja staje się dopuszczalna”

[Ta] uchwała z nawiązką wynagradza kilka lat oczekiwań na dobrą dla kredytobiorców uchwałę” – Forbes

“29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17) wydał precedensowy wyrok, w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych (…)”

“Kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli w najnowszym raporcie ostro potraktowali sektor bankowy i państwo. W ich ocenie winni problemu frankowiczów są instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów, jak UOKiK czy KNF. To one miały nie poradzić sobie ze wzrostem liczby zaciąganych kredytów w obcych walutach. Z drugiej strony wina ma leżeć po stronie zarządzających bankami. Zdaniem NIK warto rozważyć nałożenie na nich sankcji”, Money.pl

“Ważny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie 27 sierpnia 2018 r. (XXIV C 241/17). W wyroku Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego Banku Millennium ze względu na naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego. Sąd stwierdził że błędne jest stanowisko Banku Millennium o rzekomo walutowym charakterze kredytu”

“W umowach kredytu konsumenckiego są nieważne – z wyjątkiem warunków umownych negocjowanych indywidualnie – te warunki, na podstawie których instytucja finansowa przy uruchomieniu środków przeznaczonych na nabycie rzeczy będącej przedmiotem kredytu lub leasingu, postanawia zastosować kurs kupna, a przy spłacie długu – kurs sprzedaży lub kurs wymiany odmienny od kursu ustalonego przy uruchomieniu środków”, źródło: Trybunał Sprawiedliwości UE

Kim jesteśmy

ANULUJ KREDYT pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

ANULUJ KREDYT walczy o utrzymanie równowagi sił pomiędzy poszkodowanymi a bankami oraz innymi organizacjami rynków finansowych.

WYGRANE SPRAWY DLA KLIENTÓW

454 spraw

SUMA ZASĄDZONYCH ODSZKODOWAŃ

34 050 000

dzięki zespołowi ANULUJ KREDYT w prowadzonych sprawach

 

ANULUJ KREDYT powstało na skutek fuzji kilku krakowskich kancelarii zajmujących się prowadzeniem imieniem osób poszkodowanych sporów z różnymi podmiotami rynku finansowego. Obecnie przy sprawach klientów frankowych pracuje zespół składający się z 28 osób.

Dzięki naszemu doświadczeniu, co miesiąc prowadzenie swoich spraw powierza nam ponad 100 nowych Klientów.

Działania pełnomocników procesowych objęte są ubezpieczeniem OC, co zapewnia bezpieczeństwo naszym Klientom.

Wanda Chmielowska

radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, ukończona aplikacja prokuratorska, egzamin radcowski i studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2008 roku jest Prezesem Zarządu Forum Prawników Administracji Publicznej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, współdziałającym z Okręgową Izbą Radców Prawnych,  które skupia prawników  z około 60 gmin małopolskich.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków, które to Stowarzyszenie ma Patronat Prezydenta Miasta Krakowa i rozwija działalność edukacyjno – informacyjną wśród mieszkańców Krakowa.

Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, doradzała w sektorze bankowym (BGŻ), prowadzi  obsługę prawną spółek komunalnych.

Wanda Chmielowska

radca prawny

Michał Chmielowski

adwokat

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nieprzerwanie od 2008 r. zajmujący się reprezentacją osób fizycznych w sporach przeciwko podmiotom rynku finansowego, pełnomocnik procesowy w blisko 300 procesach odszkodowawczych.

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką świadczącą obsługę prawną dla takich podmiotów jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A. czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Pełni dodatkowo funkcję Sekretarza Krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych, które to Stowarzyszenie funkcjonuje pod Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rzecznika Finansowego.

Andrzej Zarzecki

prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, współzałożyciel kancelarii prawnej występującej przeciwko podmiotom rynku finansowego, która w ciągu ostatnich 3 lat pomogła 700 poszkodowanym.

Członek TBSP UJ, seminarzysta doktorancki na Wydziale Prawa, Administracji  Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, tematyka doktoratu związana z nadużyciami dokonywanymi przez podmioty rynku finansowego na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Artur Czajowski

adwokat

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2008 ukończył aplikację prokuratorską, z powodzenim zdając egzamin prokuratorski. Od 2009 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Od 2010 r. nieprzerwanie prowadzi praktykę adwokacką świadcząc usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w tym w szczególności w procesach przeciwko podmiotom rynku finansowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i niezaprzeczalnym kompetencjom kilkaset postępowań sądowych i pozasądowych prowadzonych z jego udziałem zakończyło się zdecydowanym sukcesem.

Dominik Francica

ekspert finansowy

Ekonomista oraz specjalista ds. analiz Ekonomiczno-Finansowych z wieloletnim doświadczeniem, ukończone studia ekonomiczne w Londynie na European Business School London oraz dodatkowo kursy na:

Harvard University w Bostonie w zakresie:

  • Rynków Finansowych
  • Private Equity & Venture Capital

Universidad Antonio de Nebrija w Madrycie w zakresie:

  • Finansów i Rynków Międzynarodowych

Pace University w Nowym Yorku w zakresie:

  • Analizy Finansowej
  • Instrumentów Finansowych; Opcje Walutowe, Kontrakty Futures, SWAP-y

Od 2012 prowadzi działalność doradczo – consultingową w zakresie doradztwa strategicznego, biznesowego oraz finansowego podmiotom na terenie Europy. Od 2017 roku specjalista ds. analiz ekonomicznych dot. Umów Kredytowych Indeksowanych oraz Denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

Dominik Francica

ekspert finansowy

anuluj kredyt we franku szwajcarskim

czas

ucieka

Pamiętaj, że czas działa na korzyść banków, bowiem roszczenia konsumentów o zwrot nadpłat przedawniają się z upływem 10 lat od zapłacenia każdej raty kredytu.

Oznacza to, że na dzień 17 lipca 2019r. wszystkie nadpłaty przypadające przed dniem 17 lipca 2009 są już przedawnione.

Dlatego apelujemy: nie czekaj aż przedawni się roszczenie o zwrot nadpłaty za kolejna ratę i powierz nam swoją sprawę już dziś. Bezpłatnie ocenimy, czy jesteśmy w stanie pomóc w sprawie Twojej umowy oraz wyliczymy możliwą do uzyskania korzyść.

nieuczciwe praktyki banków

Dane spółki

Kancelaria Prosperitas Sp. z o. o., ul. Starowiślna 8/2

31-032 Kraków, Polska

NIP: 6793180714, REGON: 382595320, KRS: 0000771792


Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł

Administrator danych osobowych

NEO Sp. z o. o., ul. Wadowicka 6/88

30-415 Kraków, Polska

NIP: 6793174665, REGON: 381363931, KRS: 0000749848


Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Copyright © 2019 Kancelaria Prosperitas Sp. z o. o.. Wszelkie prawa zastrzeżone

tworzenie stron www - hauerpower