Zespół - Anuluj kredyt-pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

Dział Prawny

Wanda Chmielowska

radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, ukończona aplikacja prokuratorska, egzamin radcowski i studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2008 roku jest Prezesem Zarządu Forum Prawników Administracji Publicznej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, współdziałającym z Okręgową Izbą Radców Prawnych,  które skupia prawników  z około 60 gmin małopolskich.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków, które to Stowarzyszenie ma Patronat Prezydenta Miasta Krakowa i rozwija działalność edukacyjno – informacyjną wśród mieszkańców Krakowa.

Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, doradzała w sektorze bankowym (BGŻ), prowadzi  obsługę prawną spółek komunalnych.

Alina Waszęda

radca prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem, ukończona aplikacja radcowska, zdany egzamin radcowski w 1983 roku oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od trzech kadencji Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz gospodarczego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy w na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletnia obsługa prawna podmiotów: Radio Kraków S.A., Kopalnia Soli Wieliczka S.A., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PI B – Oddział w Krakowie, Capella Cracoviensis.

Artur Czajowski

adwokat

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2008 ukończył aplikację prokuratorską, z powodzenim zdając egzamin prokuratorski. Od 2009 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Od 2010 r. nieprzerwanie prowadzi praktykę adwokacką świadcząc usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w tym w szczególności w procesach przeciwko podmiotom rynku finansowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i niezaprzeczalnym kompetencjom kilkaset postępowań sądowych i pozasądowych prowadzonych z jego udziałem zakończyło się zdecydowanym sukcesem.

Michał Chmielowski

adwokat

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nieprzerwanie od 2008 r. zajmujący się reprezentacją osób fizycznych w sporach przeciwko podmiotom rynku finansowego, pełnomocnik procesowy w blisko 300 procesach odszkodowawczych.

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką świadczącą obsługę prawną dla takich podmiotów jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A. czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Pełni dodatkowo funkcję Sekretarza Krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych, które to Stowarzyszenie funkcjonuje pod Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rzecznika Finansowego.

Anna Godek

Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym – ukończona aplikacja sędziowska. Od 2005 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od 1990 do 2019 roku radca prawny w Departamencie Prawnym Banku Pekao SA doradzający w zakresie m.in. wzorów nowych umów i regulaminów banku kierowanych do klientów detalicznych, oceny stanu prawnego oraz oceny ryzyka związanego z umowami.

Ekspert z zakresu prawa bankowego, w szczególności w przedmiocie – rachunków i rozliczeń; prawa cywilnego, obrotu papierami wartościowymi oraz ustawy o usługach płatniczych.

Anna Godek

Radca Prawny

Mateusz Knysak

prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej w katedrze prawa publicznego gospodarczego, dodatkowo ze specjalizacją z kryminologii.

Od 2 roku studiów, czynny członek SPP Krakowskiej Akademii. Swoje doświadczenie zawodowe od początku studiów zdobywał pracując w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym oraz w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie karnym gospodarczym.

Andrzej Zarzecki

prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, współzałożyciel kancelarii prawnej występującej przeciwko podmiotom rynku finansowego, która w ciągu ostatnich 3 lat pomogła 700 poszkodowanym.

Członek TBSP UJ, seminarzysta doktorancki na Wydziale Prawa, Administracji  Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, tematyka doktoratu związana z nadużyciami dokonywanymi przez podmioty rynku finansowego na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Aneta Kamińska

prawnik

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej w katedrze prawa karnego procesowego, dodatkowo ze specjalizacją z prawa karnego.

Od 2 roku studiów, czynny członek KN Komparatystyki Prawa Cywilnego oraz Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Swoje doświadczenie zawodowe od początku studiów zdobywała pracując w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w wydziale gospodarczym oraz w kancelarii radców prawnych TMH specjalizującej się w obsłudze klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Wojciech Miller

prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej w katedrze prawa europejskiego.

Od 2 roku studiów, czynny członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Swoje doświadczenie zawodowe od początku studiów zdobywał pracując w Kancelariach Prawnych oraz Adwokackich specjalizujących się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.

Krystian Niemiec

prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej w katedrze prawa publicznego gospodarczego.

Od 3 roku studiów, czynny członek sekcji karnej oraz cywilnej SPP Krakowskiej Akademii. Swoje doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywał pracując jako asystent prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie.

Centrum Analiz Sądowych

Wojciech Chmielowski

ekspert finansowy

Profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej, gdzie pracuje nieprzerwanie od 1979 r. W latach 2006-2015 profesor nadzwyczajny Akademii Krakowskiej, gdzie prowadził zajęcia z dziedziny systemów informatycznych.

Specjalizuje się w matematyce, automatyce i optymalizacji. Autor ponad 50 publikacji naukowych, monografii i podręczników specjalistycznych, publikowanych zarówno przez wydawnictwa krajowe, jak i zagraniczne.

Obecnie współtworzy Centrum Analiz Sądowych przy Kancelarii Prosperitas zajmującej się przeprowadzaniem matematycznych obliczeńw przedmiocie kredytów złotowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego dla modelu całkowitego unieważnienia umowy oraz dla modelu przyjmującego utrzymanie w mocy umowy kredytu z jednoczesnym wykreśleniem klauzul abuzywnych.

Wojciech Chmielowski

ekspert finansowy

Dominik Francica

ekspert finansowy

Ekonomista oraz specjalista ds. analiz Ekonomiczno-Finansowych z wieloletnim doświadczeniem, ukończone studia ekonomiczne w Londynie na European Business School London oraz dodatkowo kursy na:

Harvard University w Bostonie w zakresie:

  • Rynków Finansowych
  • Private Equity & Venture Capital

Universidad Antonio de Nebrija w Madrycie w zakresie:

  • Finansów i Rynków Międzynarodowych

Pace University w Nowym Yorku w zakresie:

  • Analizy Finansowej
  • Instrumentów Finansowych; Opcje Walutowe, Kontrakty Futures, SWAP-y

Od 2012 prowadzi działalność doradczo – consultingową w zakresie doradztwa strategicznego, biznesowego oraz finansowego podmiotom na terenie Europy. Od 2017 roku specjalista ds. analiz ekonomicznych dot. Umów Kredytowych Indeksowanych oraz Denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

Dominik Francica

ekspert finansowy

Dawid Zieleń

ekspert finansowy

Ekonomista, absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 3 roku studiów, czynny organizator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zdobywca certyfikatu Akademii Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 2019 roku specjalista ds. analiz ekonomicznych dot. Umów Kredytowych Indeksowanych oraz Denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

Dawid Zieleń

ekspert finansowy

Hubert Paszkowski

ekspert finansowy

Od 2019 roku specjalista ds. analiz ekonomicznych dot. Umów Kredytowych Indeksowanych oraz Denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

Hubert Paszkowski

ekspert finansowy

Dane spółki

Kancelaria Prosperitas Sp. z o. o.
ul. Starowiślna 8/2

31-032 Kraków, Polska


NIP: 6793180714, REGON: 382595320, KRS: 0000771792

Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł


kontakt@anulujkredyt.pl

+48 12 307 70 60‬Administrator danych osobowych

NEO Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 6/88

30-415 Kraków, Polska


NIP: 6793174665, REGON: 381363931, KRS: 0000749848

Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Działamy na terenie całej Polski!
Siedziba naszej Kancelarii
ul. Starowiślna 8/2
31-032 Kraków

Serdecznie zapraszamy na wizytę.
Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr tel.: +48 12 307 70 60‬
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr tel.: +48 12 307 70 60‬
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr tel.: +48 12 307 70 60‬
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr tel.: +48 12 307 70 60‬
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr tel.: +48 12 307 70 60‬
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod
nr tel.: +48 12 307 70 60‬